Identiteit

 
 
  • Identiteit

Gevonden bij 2 winkels vanaf € 15,-
(minder betalen?)

Online sinds
17 juni 2019
EAN
9789045040479

Prijsvergelijk

2

Omschrijving

Fukuyama, de schrijver van het wereldwijd beroemde boek "Het einde van de geschiedenis', bekijkt in zijn nieuwe boek "Identiteit' het electorale succes van populisten. Dit succes wordt vaak verklaard vanuit economische motieven, maar komt in feite voort uit een behoefte aan identiteit. In "Het einde van de geschiedenis' schreef Fukuyama al dat mensen hechten aan erkenning van hun waardigheid. Nu verklaart hij vanuit dit begrip het huidige tijdsgewricht. Voorheen streefde de liberale democratie naar universele erkenning van burgerschap met onvervreemdbare rechten. Nu heeft identiteitspolitiek op basis van religie, ras, etniciteit of gender de overhand. De opleving van de gepolitiseerde islam, identiteitspolitiek gericht op etnische minderheden, activisme op universiteiten en het anti-immigranten-populisme zijn daar voorbeelden van. De behoefte aan identiteit kan niet zomaar opzij worden gezet. Daarom moet zij ingevuld worden op een manier die de democratie ondersteunt in plaats van ondermijnt.Identiteit is een noodzakelijk boek – een ernstige waarschuwing dat we onszelf veroordelen tot voortdurend conflict, tenzij we een universele invulling aan menselijke waardigheid geven.

Specificaties

Product

Categorie
Politiek (Tip! Bekijk de top 10)
Artikelnummer
14672390
Online sinds
17 juni 2019
EAN
9789045040479

Prijsindex

Beste prijs vandaag
15,00
 
Gemiddelde prijs
15,00
 
Goedkoopste
15,00
op 24 januari 2024