Over Zoek.nl

Zoek.nl is een van de oudste websites van Nederland. In 1996 is het begonnen als een zoekmachine om het World Wide Web te doorzoeken. InnoMedia heeft de website in 2008 overgenomen en heeft er in 2018 een product zoekmachine van gemaakt.

Zoek.nl verzameld het aanbod van 311 winkels en maakt het totale aanbod van 5.4 miljoen producten eenvoudig doorzoekbaar. Door je inzicht te geven in de verschillen tussen producten, prijzen en winkels hopen we het makkelijker voor je te maken om een aankoopbeslissing te nemen. We tonen bij elk product de prijsoverzichten en verzendkosten.